Linki

Zarząd Regionu Małopolska NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” - http://www.solidarnosc.krakow.pl

Komisja Krajowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” - http://www.solidarnosc.org.pl

Tygodnik „SOLIDARNOŚĆ” - http://www.tygodniksolidarnosc.com

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "SOLIDARNOŚĆ” - http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/

Statut NSZZ Solidarność - http://www.solidarnosc.ath.bielsko.pl/statut.pdf

 

Przydatne linki
Sejm
Senat
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rzecznik Praw Obywatelskich
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Zdrowia
Centrum Badania Opinii Społecznej
Główny Urząd Statystyczny
Komisja Nadzoru Finansowego
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Państwowa Inspekcja Pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Portal Unii Europejskiej
Parlament Europejski
Komisja Europejska
Eurostat
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Małopolski Urząd Wojewódzki

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK